Fondita ute och reser – Bolagsmöten i USA

Förvaltarens reflektioner

En av de absolut bästa förmånerna då man jobbar som fondförvaltare, är att man får träffa en hel mängd intressanta bolag. Denna gång bar det av till USA och det primära målet var att bekanta sig med amerikanska bolag som på ett eller annat sätt erbjuder miljö- och klimatsmarta lösningar. I det fullspäckade schemat hann vi även träffa ett fåtal bolag från andra sektorer, främst medicinteknik. Att träffa bolagsledningen och att se produktionsanläggningarna och produkterna i verklighet, spelar givetvis en nyckelroll när man ska göra en bedömning om ett bolag verkar intressant eller inte.

Under resan besökte jag tre olika delstater och träffade ett tjugotal bolag. Jag vill gärna lyfta fram lite allmänna observationer samt några bolag som verkade spännande och kanske tål att tittas närmare på. Generellt kan man säga att inställningen till hållbarhet varierar enormt mellan olika delstater. Kalifornien är modelleleven där man bygger ut förnybar energi och ger incentiv till invånarna och företagen att agera hållbart, vilket även syns i gatubilden. I Texas däremot är inställningen en helt annan. Man bränner på för fullt med stora bensindrivna bilar och verkar inte speciellt bekymrad över dessa effekter på miljö och klimat. Med detta sagt, verkar medvetenheten ändå ökat och framsteg görs sakta men säkert.

Bolagsmöten

Nikola

Nikola är ett bolag i Phoenix som producerar eldrivna lastbilar i liten skala. De har som mål att i slutet av nästa år även börja serietillverka en lastbil som går på vätgas. Det har stormat kring detta bolag de senaste åren och bolaget har tappat marknadens förtroende av olika orsaker. Man har lovat allt för mycket och sedan inte levererat. Nu får man se om den nya ledningen kan hålla sina löften. Produktionsanläggningen såg modern ut och har en tillräcklig kapacitet. Allt handlar nu om att äntligen börja leverera på sina löften. 

Energy Recovery

Bolaget är baserat i San Diego och producerar en teknologi som gör att man kan förbättra energieffektiviteten vid desalineringen (avsaltning) av havsvatten men även i andra former av vattenrengöring. Deras teknologi möjliggör rent dricksvatten för miljontals människor men teknologin används även vid industriell vattenrengöring. Bolaget har verkligen hittat sin nisch och har en bra marknadsposition.

Intuitive Surgical

Bolaget Intuitive Surgical från San Diego är en global marknadsledare inom robotkirurgi. Bolagets teknologi möjliggör relativt invecklade kirurgiska ingrepp via titthål med fjärrstyrda instrument. Denna robotik möjliggör därtill att operationer kan göras på distans vilken är medför enorma fördelar för patienten. I och med att operationerna kan göras via titthål medför det kortare sjukhusvistelser och snabbare konvalescenstid, vilket i sin tur medför enorma besparingar för samhället och mindre belastning på sjukvården. Allt detta syns dock i en hög värdering av bolaget.

Thredup

Detta bolag i San Fransisco samlar in begagnade kläder, sorterar och säljer vidare på sin marknadsplats. Verksamheten växer kraftigt och antalet användare ökade till hela 1,7 miljoner under årets första kvartal. Bolaget är inte ännu lönsamt men erbjuder helt tydligt något som efterfrågas, speciellt av de yngre generationerna. Det som återstår att se, är hur mycket som måste investeras i automatisering innan verksamheten kan bli lönsam. Sorteringen är nämligen i dagsläget långt en manuell process och leder till dålig skalbarhet av verksamheten.

Resan till USA var verkligen både väldigt intressant och mycket lärorik, som troligtvis i längden även kommer att gynna Fonditas fondsparare!

Marcus Björkstén, fondförvaltare

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online