Aktuella förändringar i Fonditas fonder

Till följd av en ändring av samtliga placeringsfonders stadgar kommer värderingstidpunkten för fondernas innehav ändras från kl. 15:00 till avslutskursen vid respektive marknadsplats. Värdering till avslutskurser är numera den rådande marknadspraxisen i Finland, vilket ger fördelen av bättre jämförbarhet med både index och andra fonder.

Till följd av regeländringen som träder i kraft den 19 september flyttas värdeberäkningen av fonderna och offentliggörandet av fondvärdet till följande bankdag.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online