Därför är europeiska mikrobolag är intressanta ur ett investeringsperspektiv

Att investera i börsens minsta bolag är en passion för oss på Fondita. Redan 1997 då fondbolaget grundades lanserades den första småbolagsfonden Fondita Nordic Small Cap, idag 26 år senare förvaltar Fondita inte mindre än fem små- och mikrobolagsfonder. Således kan vi nog säga att småbolagsförvaltning är en del av Fonditas DNA.

Idag fyller Fonditas europeiska mikrobolagsfond Fondita European Micro Cap sex år och i samband med det vill vi gärna ge en inblick i förvaltningen av fonder som fokuserar på börsens allra minsta bolag och vilken typ av investeringar som kommer att driva fonden de kommande åren. Fondita European Micro Cap har avkastat 41,8 % inklusive avgifter sedan fondstarten för sex år sedan, i jämförelse med MSCI Europe Micro Net Return som avkastat 35,4 % under samma tidsperiod. Fondens bästa investeringar under åren har varit medicinteknikbolaget Eckert & Ziegler, digitala säkerhetsbolaget Secunet, mjukvarubolaget Adesso, isoleringsmaterialtillverkaren Steico och mjukvarubolaget Nexus.

Varför finner vi mikrobolag så intressanta ur ett investeringsperspektiv? För det första är dessa bolag vi analyserat fram förhoppningsvis framtidens storbolag, det vill säga i regel växer börsens mindre bolag klart snabbare än de stora globala drakarna, varför vinsttillväxten förväntas vara högre, vilket också torde innebära bättre aktiekursutveckling. Det har i alla fall historien lärt oss. Dessa bolag är inte sällan teknologiska ledare inom sina nischer och typiskt är att bolagen fokuserar på ett fåtal produktområden och tjänster och att innovationsgraden är hög. I många fall är det även frågan om entreprenörsdrivna bolag där en grundare eller entreprenören själv har en stor andel av sin förmögenhet investerat i bolaget. Börsens minsta bolag är ofta “oanalyserade” och följs av få investerare och analytiker, vilket ger oss som fokuserar på dessa till hundra procent en möjlighet att botanisera och finna okända pärlor, som i framtiden kan vara betydligt större bolag än de är idag. För oss som investerare är det således intressant att bygga upp en portfölj av börsens mindre bolag, där vi ser goda tillväxtmöjligheter på lång sikt!

Idag efter ett historiskt svagt aktieår för småbolag 2022, ser europeiska och nordiska småbolags- och mikrobolagsaktier attraktiva ut i ett historiskt perspektiv, dels med tanke på den egna värderingen, dels i förhållande till storbolagsaktier.

För Fonditas småbolagsfonders del ser vi huvudsakligen fyra starka tillväxttrender som vi valt att investera enligt. Den demografiska förändringen i världen, där befolkningen blir äldre och vill fortsätta att leva ett drägligt och aktivt liv, ger stora möjligheter bland börsens mindre bolag inom medicinteknik, hälsovård och konsumentprodukter. Den digitaliseringsvåg som vi får ta del av i vårt dagliga liv ger goda möjligheter för bolag inom mjukvara och IT- service och då främst bland de mindre bolagen, eftersom det i Europa endast finns ett fåtal större företag som drivs av denna starka trend, att växa över tiden. Världens och Europas fokus på miljön och den omgivning vi lever i, gör att vi finner bolag vars produkter och tjänster jobbar för en renare omvärld där vi tar till vara på resurser och sparar på energi är en viktig drivkraft vad gäller tillväxten i Fonditas småbolagsfonder.

De senaste årens problem gällande globala leveranskedjor och komponentbrist kombinerat med ökad geopolitisk oro gör att vi ser en ökad investeringsnivå i våra närområden vad gäller bland annat produktionskapacitet och lokala logistikkedjor. Detta i sin tur leder till ökade investeringar i automations- och processteknologi i den tillverkande industrin. Här vill vi gärna hitta bolag som drar nytta av dessa kommande investeringar. Dessa är alla strukturella drivkrafter som driver fondernas investeringar under detta årtionde.

I Fondita European Micro Cap finner vi bolag som läkemedelstillverkaren PharmaNutra, industriteknologibolaget Stemmer Imagine, kontraktstillverkaren Note, biogas- och vätgaskraftverkstillverkaren 2G Energy och betalningstjänstebolaget Boku. Europeiska mikrobolag i Tyskland och i Sverige ser speciellt attraktiva ut efter en väldigt svag utveckling under förra året till följd av oro för en bred och djup energikris i Europa, samt oro för en större fastighets- och bostadskris i Sverige. Fonden har ökat sin exponering mot dessa regioner, då vi ser denna oro som överdriven och vi ser fortfarande en stor potential i dessa länders minsta kvalitetsbolag.

Kenneth Blomqvist, fondförvaltare

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online