Erik Wikström utnämnd till ESG-specialist

Fondita förstärker sitt arbete inom hållbarhet och ansvarsfullt investerande med utnämningen av Erik Wikström som ESG-specialist.

Erik har utbildat sig till dubbelmagister inom ekonomi från Hanken och hållbara teknologier från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han är CESGA-certifierad och har jobbat med SFDR-implementering samt utvecklat och genomfört ESG-analys inom Nordeas kreditbeslutsprocesser.

”Det är spännande att återgå till att arbeta med hållbarhet från ett investeringsperspektiv. Fondita har ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarsfullt investerande och jag ser fram emot att aktivt få delta och utveckla detta arbete samt stöda förvaltarnas investeringsbeslut” kommenterar Erik.

Vi välkomnar Erik till Fondita och ser fram emot att ytterligare spetsa vårt arbete kring ansvarsfullt investerande. Hos Fondita kommer Erik att koordinera Fonditas ESG-arbete och rapportering, göra ESG-specifik bolagsanalys samt fungera som ESG-kontaktperson för bolaget.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online