Fondita deltar i CDPs Non-Disclosure Campaign 2023

Som en del av vårt hållbarhetsarbete för klimatneutrala fonder har vi som undertecknare av CDP Capital Markets tagit kontakt med 12 av våra innehav. Ambitionen är att uppmuntra företaget att rapportera till CDP Climate, Water and Forest. Rapporteringen skall utföras i CDPs rapporteringsmodul.

Uppdraget bestod av ett brev utfärdat av CDP med underskrifter från alla 275 finansiella institutioner som understöder kampanjen (representerar över 27,8 biljoner dollar i tillgångar) med en begäran att företaget skulle offentliggöra relevant information i CDP i form av rapportering. Fondita ansvarade för att kontakta de utvalda företagen, leverera brevet och föra dialogen med bolagen.  Mera information om kampanjen finns på CDPs hemsida.

Sista dagen för att rapportera för företagen är i slutet av juli och vi tänker följa upp i augusti vilka bolag som bestämde sig för att rapportera. Vi är ivriga om att få veta ifall vi har lyckats uppmuntra bolag till rapportering för att investerare globalt ska få tillgång till data av kvalitet. Det är extremt viktigt för kapitalförvaltare och investerare att få tillgång till data för att utföra ESG bedömningar på bolagen och för att vi skall kunna rapportera på datapunkter som är av intresse till investerarna samt regleringskrav.

Fondita har en lång historia av ansvarsfulla investeringar och vi är fast beslutna att arbeta för ett datatransparent investeringslandskap, vilket hjälper oss och andra investerare att få tillgång till jämförbara kvalitetsdata som kan integreras i ESG bedömningar och rapportering. Dessutom är vi övertygade om att bättre rapportering av företag förebygger en bättre förståelse för miljöfrågor i allmänhet.

Som undertecknare av CDP Capital Markets har vi avsikten att delta i så många gemensamma aktiviteter som möjligt. Vi är starkare tillsammans med de andra undertecknarna och vi kan engagera oss genom CDP på ett strukturerat sätt som möjliggör mätbar påverkan i ett globalt forum.

Nästa gemensamma kampanj som vi planerar att delta i är Science-Based Targets-kampanjen även tillsammans med CDP. Kampanjen ger undertecknarna en möjlighet att spela en nyckelroll för att påskynda vetenskapligt baserade klimatmål i den privata sektorn genom att samarbeta med företagen.

Erik Wikström, ESG Specialist

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online