Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

Ansvarsfulla investeringar

Fonditas placeringsverksamhet har som mål att för våra kunder generera en så bra avkastning som möjligt. Det här gör vi ansvarsfullt och enligt vald placeringsstrategi.

Våra principer för ansvarsfulla investeringar bygger på tron att företag som agerar ansvarsfullt och arbetar i enlighet med hållbara standarder är bättre investeringsmål på lång sikt, eftersom riskerna och möjligheterna relaterade till miljö, samhälle och styrning (ESG-faktorer) är mer grundligt utforskade. Därför är det viktigt att integrera ansvarsfullhet genomgående i företagsanalysen. Vi har förbundit oss till detta redan år 2010 då vi undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vi strävar efter att alltid i både våra placeringsbeslut och i vår egen dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till de vanligaste internationella överenskommelserna och standarderna som vägleder samhället och näringslivet. Det här gör vi både i våra principer för ansvarsfulla investeringar och i vår hållbarhetsriskbedömning samt i all vår verksamhet.

Vi vill äga företag där hållbarhet och ESG-aspekter i sin helhet är en integrerad del av företagets strategi och företagskultur. Företaget bär ansvar för sina anställda och behandlar alla lika samt övervakar, mäter och förbättrar sitt eget miljöavtryck. Företagets omsättning kommer främst från affärsverksamhet som vi tror är långsiktigt hållbar och där slutprodukten eller tjänsten ligger i linje med de övergripande värderingarna om hållbar utveckling.

Vi bär ett stort ansvar för klimatet och jobbar för att ha koldioxidneutrala fonder. I enlighet med Net Zero Asset Manager-initiativet som vi undertecknade år 2021 ska detta mål nås senast 2050. Våra fonder har redan idag ett koldioxidavtryck som ligger långt under jämförelsemarkadens. Detta beror delvis på vår investeringsfilosofi, som bland annat utesluter fossila bränsleproducenter, undviker kapitalintensiva sektorer och i stället föredrar företag med miljö- och klimatsmarta lösningar. Andra megatrender som spelar en stor roll i våra fonder är hälsa och välmående samt digitalisering och teknologisk utveckling.

Alla Fonditas fonder, både småbolagsfonder och temafonder, är aktiva fonder som baserar sig på aktieval. De har en enhetlig investeringsfilosofi och samma strategi för ansvarsfullt investerande. Vårt mål är att vara långsiktiga ägare i ansvarsfullt agerande tillväxtföretag av hög kvalitet.

Våra metoder för ansvarsfullt investerande är:

  • Negativ screening -> uteslutande/normbaserad screening
  • Positiv screening -> främjande/tematiska drivkrafter
  • Integrering av ESG-faktorer i investeringsanalysen
  • Aktivt ägande
  • Förespråkande av hållbar utveckling och ansvarsfulla investeringar

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online