Fondita 2000+ changes name to Fondita Global Megatrends!

En av Fonditas äldsta fond och första tematiska fond Fondita 2000+ byter namn till Fondita Global Megatrends. Fondens fokus är oförändrat, dvs fonden investerar i bolag som är välpositionerade inför tre aktuella megatrender: Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling. Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Namnbytets syfte är endast att klargöra redan i fondens namn vad fonden står för; en möjlighet att via en investering få exponering till tre viktiga globala megatrender som både ger goda värdeskapandemöjligheter och stöder en hållbar utveckling.

Fonden förvaltas av Fonditas förvaltare Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

This page was last updated

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online