Artificial Intelligence in absolute focus among US tech companies – report from San Francisco 

Jag hade i början av juni möjligheten att delta i Bank of Americas teknologikonferens i San Francisco där flera stora amerikanska teknologibolagen var representerade för att svara på frågor både av investerare och analytiker. Närvarande var ca 150 bolag samt 600 investerare. Jag var med säkerhet den enda från Norden där men även Europa var klent representerat bland investerarna.  

Så gott som alla diskussioner tangerade artificiell intelligens. Vilka hot och möjligheter bolagen ser att utrullningen av generativ AI kommer att medföra, främst i form av språkmodeller och bildgenerering. Det var slående hur så gott som alla bolag inte såg AI som ett hot utan enbart som en möjlighet att skapa mervärde för sina kunder och erövra nya marknader. Amerikanska börsbolags VD:n är ju som känt minst sagt optimistiska i sin retorik och vill sällan visa någon som helst sårbarhet. Efter att ha lyssnat på mjukvarubolag, datalagringsbolag, datahanteringsbolag, halvledarproducenter, processorutvecklare, cybersäkerhetsbolag, spelbolag och diverse Fin-Tech-bolag, kunde man skönja en viss röd tråd. 

Det är uppenbart att det nu redan pågår en kraftig investeringsvåg för att möjliggöra att artificiell intelligens kommer att vara en större och större del av allas vår vardag. Man behöver betydligt snabbare och mera avancerade processorer samtidigt som datahanterings- och datalagringskapaciteten måste byggas ut. Det gäller även vissa typer av mjukvarubolag, men långt ifrån alla, där man ser att det skapas ett betydligt mervärde för användaren då man kopplar på en AI-modul på den nuvarande mjukvaran. De klara vinnarna är dock bolagen som gör hårdvara för att möta behovet av ökad datahanteringskapacitet. Detta har vi givetvis även sett i form av kraftigt stigande aktiekurser i synnerhet inom halvledarindustrin. Bra exempel är NVIDIA, Advanced Micro Devices och Intel, alla bolag med exponering mot samma industri men lite olika inriktning. Även mjukvarubolag som Adobe har rusat på börsen då man ser att bolagets bildhanteringsprogram kommer att gynnas drastiskt då man sammanför den med generativ AI. Mjukvarujätten Microsoft har också sett sitt marknadsvärde öka. Både tack vare bolagets investering i AI-forskningsbolaget OpenAI som utvecklat den berömda AI-språkmodellen ChatGPT, men även via Microsofts möjligheter att integrera AI i Teams, Office-programmen eller sökmotorn Bing.  Det finns givetvis branscher där AI kommer att vara ett hot och kan rubba existerande affärsmodeller. Tiden visar vilka dessa är men man måste vara på sin vakt som investerare och inte blint följa AI trenden. 

Det andra som man kunde ta med sig från konferensen var att det i många diskussioner kom fram att försäljningsprocesserna mot företagskunder har blivit längre då det gäller köp av exempelvis mjukvara. Efter att man tidigare förhandlat med mellanledningen skall nu besluten förankras betydligt högre upp i organisationen. Därtill är kontrakten som görs ofta kortare än tidigare. Ett klart tecken på att kunderna känner av den osäkerhet som präglar den amerikanska ekonomin i nuläget. Inflation, högre räntor samt rädslan att ekonomin bromsar in alltför mycket är orsakerna som ligger bakom. Detta har ju även reflekterats i börskurserna då i synnerhet mjukvarubolag föll kraftigt under 2022 men återhämtningen har redan tagit fart. Faktumet att inflationen redan lättat och vi snart har räntehöjningarna bakom oss borde ge ytterligare medvind för teknologisektorn generellt. 

Marcus Björkstén
Portföljförvaltare

This page was last updated

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online