Fondita European Small Cap

Morningstar Rating™

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.07.2022

Fondens värde (M€)
56
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Siegfried Holding (DE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
4,9 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,6 %
Lagercrantz (SE)
4,5 %
Tyskland
30 %
Sverige
16 %
Schweiz
13 %
Italien
6 %
Nederländerna
5 %
Avkastning
1 mån
-8,3 %
3 mån
-9,5 %
6 mån
-14,7 %
YTD
-27,6 %
1 år
-22,3 %
3 år
10,3 %
5 år
9,8 %
10 år
120,3 %
från start (19.5.2009)
271,2 %
från start p.a.
10,4 %
Subsektorer
Industrivaror och -tjänster
31 %
Informationsteknik
23 %
Hälsovård
22 %
Material
7 %
Kraftlösningar
7 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
4 %
Energi
4 %
Fastighet
1 %
Kassa
2 %
10 största innehav
Siegfried Holding (DE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
4,9 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,6 %
Lagercrantz (SE)
4,5 %
Zehnder Group (CH)
3,9 %
Verbio (DE)
3,7 %
Borregaard (NO)
3,7 %
Reply (IT)
3,6 %
Huber & Suhner (CH)
3,5 %
Landsfördelning
Tyskland
30 %
Sverige
16 %
Schweiz
13 %
Italien
6 %
Nederländerna
5 %
Österrike
5 %
Storbritannien
5 %
Norge
4 %
Frankrike
4 %
Spanien
3 %
Portugal
3 %
Belgien
3 %
Valutaexponering
EUR
58 %
SEK
16 %
CHF
13 %
GBP
5 %
NOK
4 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online