Fondita European Small Cap

Europas mindre bolag som redan lyckats med sin internationalisering

Våra fonder
Fonden

Fondita European Small Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 4 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, vilkas tillväxt på lång sikt främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Småbolag

Fonden investerar i de småbolag som redan lyckats och kan visa upp en affärsmodell som fungerar internationellt. I småbolagssegmentet finns många familjeägda bolag som gått från att vara lokala mästare till att idag föra ut sitt kunnande i världen.

Dessa bolag tar fasta på demografiska förändringar såväl vad gäller individens hälsa och välbefinnande som förändrade konsumtionsbeteenden, digitaliseringen som sker i samhället, ökad fokus på miljö och klimat samt den tillverkande industrins resa mot en mera automatiserad process.  

Det här är mindre börsnoterade bolag som visat på en snabbare tillväxt och större potential. Dessa har ofta både en egen nisch och en stark marknadsposition som gett en god lönsamhet.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2023

Fondens värde (M€)
52,8
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Siegfried Holding (DE)
5,5 %
Kontron (AT)
4,7 %
Dermapharm Holding (DE)
4,6 %
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,2 %
All for One Group (DE)
4,1 %
Tyskland
24 %
Sverige
18 %
Schweiz
15 %
Storbritannien
6 %
Italien
6 %
Avkastning
1 mån
-4,2 %
3 mån
-5,1 %
6 mån
-8,8 %
YTD
-2,3 %
1 år
-7,8 %
3 år
4,9 %
5 år
-3,8 %
10 år
66,5 %
från start (19.5.2009)
242,2 %
från start p.a.
9,0 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
31 %
Industrivaror och -tjänster
29 %
Hälsovård
22 %
Material
5 %
Consumer discretionary
5 %
Energi
3 %
Övriga
5 %
10 största innehav
Siegfried Holding (DE)
5,5 %
Kontron (AT)
4,7 %
Dermapharm Holding (DE)
4,6 %
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,2 %
All for One Group (DE)
4,1 %
Bufab (SE)
4,0 %
Inficon Holding (CH)
3,7 %
Adesso (DE)
3,5 %
Borregaard (NO)
3,4 %
Discoverie Group (GB)
3,4 %
Landsfördelning
Tyskland
24 %
Sverige
18 %
Schweiz
15 %
Storbritannien
6 %
Italien
6 %
Norge
6 %
Övriga
25 %
Valutaexponering
EUR
52 %
SEK
18 %
CHF
15 %
GBP
6 %
NOK
6 %
DKK
3 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi ... Läs mer

Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online