Våra fonder
Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2024

Fondens värde (M€)
18,5
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Puuilo
7,1 %
Harvia
5,3 %
Vaisala
5,2 %
Scanfil
5,1 %
Gofore
5,0 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
2,3 %
3 mån
3,5 %
6 mån
19,7 %
YTD
5,3 %
1 år
3,7 %
3 år
-5,4 %
5 år
40,3 %
10 år
86,7 %
från start (7.4.1997)
1234,2 %
från start p.a.
10,1 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
33 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
27 %
Industrivaror och -tjänster
13 %
Hälsovård
8 %
Material
5 %
Kommunikationstjänster
4 %
Övriga
10 %
10 största innehav
Puuilo
7,1 %
Harvia
5,3 %
Vaisala
5,2 %
Scanfil
5,1 %
Gofore
5,0 %
UPM-Kymmene
4,8 %
Alma Media
4,3 %
Marimekko
4,1 %
Tokmanni Group
3,9 %
Terveystalo
3,7 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online