Våra fonder
Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.11.2023

Fondens värde (M€)
16,91
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Scanfil
6,1 %
Vaisala
5,8 %
Gofore
5,3 %
Puuilo
5,2 %
UPM-Kymmene
5,1 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
8,7 %
3 mån
-1,3 %
6 mån
-3,9 %
YTD
7,5 %
1 år
4,8 %
3 år
5,8 %
5 år
40,8 %
10 år
73,4 %
från start (7.4.1997)
1111,8 %
från start p.a.
9,8 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
35 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
25 %
Industrivaror och -tjänster
12 %
Hälsovård
9 %
Material
5 %
Kommunikationstjänster
4 %
Övriga
9 %
10 största innehav
Scanfil
6,1 %
Vaisala
5,8 %
Gofore
5,3 %
Puuilo
5,2 %
UPM-Kymmene
5,1 %
Marimekko
4,4 %
Alma Media
4,2 %
Tokmanni Group
3,8 %
Admicom
3,8 %
Harvia
3,6 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Fondita Healthcare – första hälsovårdsfonden i Finland med högsta SFDR-hållbarhetsklassificeringen, Artikel 9 

Fonditas globala aktivt förvaltade hälsovårdsfond, Fondita Healthcare, klassificeras per den 1.11.2023 som en Artikel 9 fond (tidigare Artikel 8). Enligt EU:s reglering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online