Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2022

Fondens värde (M€)
18,2
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Vaisala
6,5 %
Kempower
6,2 %
Gofore
5,1 %
Scanfil
4,7 %
Admicom
4,6 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
-3,9 %
3 mån
-7,2 %
6 mån
-8,8 %
YTD
-21,5 %
1 år
-22,8 %
3 år
35,2 %
5 år
35,7 %
10 år
130,3 %
since launch (7.4.1997)
1101,6 %
från start p.a.
10,3 %
Subsektorer
Informationsteknik
35 %
Industrivaror och -tjänster
22 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
20 %
Hälsovård
10 %
Kommunikationstjänster
6 %
Material
4 %
Finans
3 %
Kassa
1 %
10 största innehav
Vaisala
6,5 %
Kempower
6,2 %
Gofore
5,1 %
Scanfil
4,7 %
Admicom
4,6 %
Talenom
4,4 %
Alma Media
4,4 %
Musti Group
4,3 %
Terveystalo
3,8 %
UPM-Kymmene
3,8 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online