Våra fonder
Beskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.5.2023

Fondens värde (M€)
18,4
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk indicator
4/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Scanfil
6,8 %
Vaisala
6,4 %
Gofore
5,0 %
UPM-Kymmene
4,6 %
Musti Group
4,1 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
-2,0 %
3 mån
0,7 %
6 mån
9,1 %
YTD
11,9 %
1 år
-2,7 %
3 år
30,6 %
5 år
21,8 %
10 år
102,7 %
since launch (7.4.1997)
1161,2 %
från start p.a.
10,2 %
Subsektorer
Informationsteknik
37 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
21 %
Industrivaror och -tjänster
16 %
Hälsovård
9 %
Kommunikationstjänster
6 %
Material
5 %
Övriga
7 %
10 största innehav
Scanfil
6,8 %
Vaisala
6,4 %
Gofore
5,0 %
UPM-Kymmene
4,6 %
Musti Group
4,1 %
Puuilo
3,9 %
Alma Media
3,8 %
Terveystalo
3,4 %
Enento
3,4 %
Digia
3,3 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi ... Läs mer

Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online