Fondita Global Megatrends

Morningstar Rating™

Tidlösa teman ger de bästa resultaten

Fonden

Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat. Fonden placerar i bolag enligt tre huvudteman: miljö, demografi och teknologi.

Tema

Ett växande krav på miljöskydd, förändringar i befolkningsstrukturen och tillväxtutsikter inom teknologin är fondens drivkrafter. Dessa är lika aktuella i dag som år 1998 då fonden startades.

Bolagen som handplockas till fonden ser potential i en global folkökning, ökad köpkraft, stigande medellivslängd och ett ökat behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar också, vilket även ställer krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar – nu och i framtiden.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2022

Fondens värde (M€)
130,2
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
USA
27 %
Sverige
15 %
Schweiz
13 %
Danmark
11 %
Tyskland
10 %
Avkastning
1 mån
-3,1 %
3 mån
-2,0 %
6 mån
-5,5 %
YTD
-24,4 %
1 år
-24,0 %
3 år
19,2 %
5 år
36,1 %
10 år
163,3 %
since launch (14.9.1998)
486,3 %
från start p.a.
7,7 %
Subsektorer
Hälsovård
35 %
Industrivaror och -tjänster
28 %
Material
9 %
Informationsteknik
8 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
5 %
Finans
3 %
Kommunikationstjänster
3 %
Dagligvaror
2 %
Kraftlösningar
2 %
Energi
1 %
Kassa
4 %
10 största innehav
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
Lonza (CH)
3,5 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,2 %
Albemarle (US)
3,1 %
Straumann (CH)
3,1 %
Stryker (US)
3,0 %
Landsfördelning
USA
27 %
Sverige
15 %
Schweiz
13 %
Danmark
11 %
Tyskland
10 %
Norge
9 %
Storbritannien
4 %
Finland
4 %
Belgien
2 %
Italien
1 %
Spanien
0 %
Valutaexponering
USD
27 %
EUR
18 %
SEK
15 %
CHF
13 %
DKK
11 %
NOK
9 %
GBP
4 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online