Fonden

Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat. Fonden placerar i bolag enligt tre huvudteman: miljö, demografi och teknologi.

Tema

Ett växande krav på miljöskydd, förändringar i befolkningsstrukturen och tillväxtutsikter inom teknologin är fondens drivkrafter. Dessa är lika aktuella i dag som år 1998 då fonden startades.

Bolagen som handplockas till fonden ser potential i en global folkökning, ökad köpkraft, stigande medellivslängd och ett ökat behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar också, vilket även ställer krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar – nu och i framtiden.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.2.2023

Fondens värde (M€)
122,6
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk indicator
4/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Nibe (SE)
4,9 %
Siegfried Holding (CH)
4,4 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
4,2 %
Nvidia (US)
4,1 %
Infineon Technologies (DE)
4,0 %
USA
36 %
Danmark
13 %
Schweiz
11 %
Sverige
11 %
Tyskland
11 %
Avkastning
1 mån
5,4 %
3 mån
3,8 %
6 mån
-7,8 %
YTD
5,4 %
1 år
-14,9 %
3 år
0,5 %
5 år
20,9 %
10 år
128,1 %
since launch (14.9.1998)
460,9 %
från start p.a.
7,3 %
Subsektorer
Hälsovård
36 %
Industrivaror och -tjänster
27 %
Informationsteknik
19 %
Material
5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
3 %
Kommunikationstjänster
3 %
Other
8 %
10 största innehav
Nibe (SE)
4,9 %
Siegfried Holding (CH)
4,4 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
4,2 %
Nvidia (US)
4,1 %
Infineon Technologies (DE)
4,0 %
Xylem (US)
3,9 %
Novo Nordisk (DK)
3,7 %
Stryker (US)
3,7 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,6 %
Straumann (CH)
3,5 %
Landsfördelning
USA
36 %
Danmark
13 %
Schweiz
11 %
Sverige
11 %
Tyskland
11 %
Norge
5 %
Other
13 %
Valutaexponering
USD
36 %
EUR
21 %
DKK
13 %
SEK
11 %
CHF
11 %
NOK
5 %
GBP
3 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online