Våra fonder
Fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Tema

Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösmarta lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek.

Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2024

Fondens värde (M€)
138,4
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Novo Nordisk (DK)
6,3 %
Xylem (US)
5,4 %
Microsoft (US)
5,3 %
ASM International (US)
4,3 %
Alphabet (US)
3,9 %
USA
58 %
Danmark
15 %
Schweiz
8 %
Sverige
6 %
Nederländerna
4 %
Avkastning
1 mån
-3,6 %
3 mån
3,7 %
6 mån
24,9 %
YTD
6,4 %
1 år
10,8 %
3 år
-5,9 %
5 år
29,6 %
10 år
124,2 %
från start (14.9.1998)
557,9 %
från start p.a.
7,6 %
Sektorfördelning
Hälsovård
33 %
Informationsteknik
30 %
Industrivaror och -tjänster
25 %
Kommunikationstjänster
4 %
Dagligvaror
2 %
Kraftlösningar
2 %
Övriga
4 %
10 största innehav
Novo Nordisk (DK)
6,3 %
Xylem (US)
5,4 %
Microsoft (US)
5,3 %
ASM International (US)
4,3 %
Alphabet (US)
3,9 %
Stryker (US)
3,6 %
Republic Services (US)
3,5 %
Siegfried (CH)
3,3 %
Tetra Tech (US)
3,1 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,0 %
Landsfördelning
USA
58 %
Danmark
15 %
Schweiz
8 %
Sverige
6 %
Nederländerna
4 %
Frankrike
3 %
Övriga
6 %
Valutaexponering
USD
58 %
DKK
15 %
EUR
11 %
CHF
8 %
SEK
6 %
NOK
2 %
Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Holdings
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online