Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.11.2023

Fondens värde (M€)
92,05
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
ADDvise (SE)
5,4 %
Hanza Holding (SE)
5,0 %
Proact IT (SE)
4,5 %
Tobii Dynavox (SE)
4,3 %
Musti Group (FI)
4,3 %
Sverige
60 %
Finland
27 %
Norge
6 %
Danmark
3 %
Kassa
4 %
Avkastning
1 mån
13,4 %
3 mån
2,2 %
6 mån
-7,0 %
YTD
-5,0 %
1 år
-7,6 %
3 år
-6,2 %
5 år
33,9 %
10 år
72,1 %
från start (29.8.2006)
253,4 %
från start p.a.
7,6 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
26 %
Informationsteknik
28 %
Hälsovård
18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
19 %
Dagligvaror
5 %
Kassa
4 %
10 största innehav
ADDvise (SE)
5,4 %
Hanza Holding (SE)
5,0 %
Proact IT (SE)
4,5 %
Tobii Dynavox (SE)
4,3 %
Musti Group (FI)
4,3 %
Concentric (SE)
4,1 %
RVRC Holding (SE)
3,4 %
Gofore (FI)
3,4 %
Swedencare (SE)
3,4 %
Pihlajalinna (FI)
3,4 %
Landsfördelning
Sverige
60 %
Finland
27 %
Norge
6 %
Danmark
3 %
Kassa
4 %
Valutaexponering
SEK
60 %
EUR
31 %
NOK
6 %
DKK
3 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
KID SEK R
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Fondita Healthcare – första hälsovårdsfonden i Finland med högsta SFDR-hållbarhetsklassificeringen, Artikel 9 

Fonditas globala aktivt förvaltade hälsovårdsfond, Fondita Healthcare, klassificeras per den 1.11.2023 som en Artikel 9 fond (tidigare Artikel 8). Enligt EU:s reglering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online