Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Mikrobolag

Att hitta och investera i små kvalitetsbolag i Norden är en konst vi behärskar. Vi ser att innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap gör en del småbolag till vinnare på sikt. Därför väljer vi ut bolag med driv som står inför en expansion och som vill ta sin produkt eller tjänst till internationella marknader.

Småbolagen har historiskt också genererat bättre avkastning än de större bolagen. Dessutom har vi sett att högkvalitativa småbolag ofta blir uppköpta, vilket gynnat fonden i regel en gång per år sedan 2006, med ett uppköpspremium om ca 40 %. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.5.2023

Fondens värde (M€)
100,9
ISIN (A)
FI0008810932
ISIN (B)
FI0008810940
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk indicator
5/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
ADDvise (SE)
7,3 %
Concentric (SE)
4,8 %
Hanza Holding (SE)
4,5 %
Pihlajalinna (FI)
4,0 %
Novo Nordisk (DK)
3,7 %
Sverige
55 %
Finland
31 %
Norge
7 %
Danmark
4 %
Avkastning
1 mån
-6,6 %
3 mån
-7,2 %
6 mån
-0,7 %
YTD
2,2 %
1 år
-12,1 %
3 år
32,7 %
5 år
17,6 %
10 år
109,8 %
since launch (29.8.2006)
280,1 %
från start p.a.
8,3 %
Subsektorer
Industrivaror och -tjänster
31 %
Informationsteknik
26 %
Hälsovård
21 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
11 %
Dagligvaror
5 %
Finans
1 %
Övriga
4 %
10 största innehav
ADDvise (SE)
7,3 %
Concentric (SE)
4,8 %
Hanza Holding (SE)
4,5 %
Pihlajalinna (FI)
4,0 %
Novo Nordisk (DK)
3,7 %
Tobii Dynavox (SE)
3,7 %
Proact IT (SE)
3,5 %
Detection Technology (FI)
3,4 %
AstraZeneca (SE)
3,4 %
Nederman (SE)
3,3 %
Landsfördelning
Sverige
55 %
Finland
31 %
Norge
7 %
Danmark
4 %
Valutaexponering
SEK
55 %
EUR
34 %
NOK
7 %
DKK
4 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
KID SEK R
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi ... Läs mer

Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online