Fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.  

Hållbarhetstemat

Vill du investera i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling?

De kommande årtiondena får vi fortsättningsvis kämpa mot klimatförändringen och sträva efter att spara på våra naturresurser. De bolag som uppfattas vara en del av lösningen kommer att se en god efterfrågan på sina produkter eller tjänster. Det här är fonden med fokus på klimat- och miljösmarta bolag!

Miljöcertifikat

Fonden har två miljöcertifikat, nordiska Svanen och österrikiska Ecolabel.

Fondita Sustainable Europe erhöll sin Svanen-certifiering 8.10.2020 och sin Austrian Ecolabel-certifiering 12.10.2020. Båda miljöcertifikaten förutsätter att fonden har integrerat en rad viktiga hållbarhetsfaktorer i sin placeringsprocess. Fonden ska dessutom vara transparent och tydlig gällande rapporteringen av hållbarhetsdata.

Dessa certifikat är en tydlig kvalitetsstämpel för vårt arbete gällande hållbarhet inom förvaltningen. Ur kundens perspektiv kan certifieringarna anses säkerställa att fonderna placerar i hållbara bolag. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2022

Fondens värde (M€)
128,6
ISIN (A)
FI4000024484
ISIN (B)
FI4000024492
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 9
Största innehaven
Vestas Wind Systems
6,6 %
Örsted
6,1 %
Tomra Systems
4,0 %
Vaisala
3,7 %
Kempower
3,7 %
Danmark
21 %
Sverige
15 %
Norge
11 %
Finland
10 %
Tyskland
9 %
Avkastning
1 mån
-5,4 %
3 mån
-6,5 %
6 mån
-5,9 %
YTD
-17,9 %
1 år
-21,7 %
3 år
44,6 %
5 år
48,3 %
since launch (19.5.2011)
128,2 %
från start p.a.
7,6 %
Subsektorer
Industrivaror och -tjänster
51 %
Material
24 %
Kraftlösningar
11 %
Informationsteknik
9 %
Energi
1 %
Kassa
4 %
10 största innehav
Vestas Wind Systems
6,6 %
Örsted
6,1 %
Tomra Systems
4,0 %
Vaisala
3,7 %
Kempower
3,7 %
Schneider Electric
3,7 %
Novozymes
3,6 %
Johnson Matthey
3,5 %
Hexagon
3,5 %
OX2
3,4 %
Landsfördelning
Danmark
21 %
Sverige
15 %
Norge
11 %
Finland
10 %
Tyskland
9 %
Belgien
7 %
Storbritannien
6 %
Frankrike
5 %
Nederländerna
5 %
Spanien
3 %
Italien
3 %
Valutaexponering
EUR
42 %
DKK
21 %
SEK
15 %
NOK
11 %
GBP
6 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
KIID SEK R
Svanen Hållbarhetsrapport
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista
Holdings

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online