Fonden

Fondita Healthcare är en aktiefond som placerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande.  

Hälsovård

Finns det något viktigare än hälsa? De flesta har nog insett att vår hälsa är en av grundstenarna för ett gott liv.

Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning och ökad välfärd både då det gäller egendom och levnadsstandard. Teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet är viktiga faktorer som bidrar till fondens framgång. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2022

Fondens värde (M€)
76,2
ISIN (A)
FI4000321088
ISIN (B)
FI4000321096
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
5/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
AstraZeneca (SE)
5,4 %
Novo Nordisk (DK)
5,2 %
Siegfried Holding (CH)
4,9 %
Eli Lilly (US)
4,8 %
Hologic Inc (US)
3,4 %
USA
23 %
Schweiz
22 %
Danmark
15 %
Tyskland
13 %
Sverige
11 %
Avkastning
1 mån
-6,0 %
3 mån
-5,8 %
6 mån
-13,0 %
YTD
-17,7 %
1 år
-6,1 %
since launch (14.6.2018)
47,5 %
från start p.a.
10,6 %
Subsektorer
Hälsovård
97 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
2 %
Kassa
1 %
10 största innehav
AstraZeneca (SE)
5,4 %
Novo Nordisk (DK)
5,2 %
Siegfried Holding (CH)
4,9 %
Eli Lilly (US)
4,8 %
Hologic Inc (US)
3,4 %
Siemens Healthineers (DE)
3,4 %
Smith & Nephew (GB)
3,4 %
Medtronic (US)
3,3 %
Lonza Group (CH)
3,3 %
Stryker (US)
3,0 %
Landsfördelning
USA
23 %
Schweiz
22 %
Danmark
15 %
Tyskland
13 %
Sverige
11 %
Finland
6 %
Great Britain
3 %
Spanien
3 %
Nederländerna
2 %
Belgien
1 %
Kassa
1 %
Valutaexponering
EUR
26 %
USD
23 %
CHF
22 %
DKK
15 %
SEK
11 %
GBP
3 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt

Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse

Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online