Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2022

Fondens värde (M€)
149,0
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Embracer Group
5,5 %
Hexatronic Group
4,8 %
Borregaard
4,3 %
Terveystalo
4,1 %
Lagercrantz Group
3,6 %
Sverige
51 %
Finland
25 %
Norge
19 %
Danmark
2 %
Avkastning
1 mån
-5,5 %
3 mån
-10,5 %
6 mån
-16,3 %
YTD
-19,8 %
1 år
-19,2 %
3 år
27,7 %
5 år
30,5 %
10 år
140,8 %
från start (10.9.1997)
1223,7 %
från start p.a.
11,1 %
Subsektorer
Industrivaror och -tjänster
29 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
16 %
Hälsovård
15 %
Informationsteknik
11 %
Material
9 %
Kommunikationstjänster
9 %
Dagligvaror
4 %
Finans
3 %
Kassa
4 %
10 största innehav
Embracer Group
5,5 %
Hexatronic Group
4,8 %
Borregaard
4,3 %
Terveystalo
4,1 %
Lagercrantz Group
3,6 %
AAK AB
3,5 %
Sanoma WSOY
3,4 %
Uponor
3,2 %
Metsä Board
3,1 %
Trelleborg
3,0 %
Landsfördelning
Sverige
51 %
Finland
25 %
Norge
19 %
Danmark
2 %
Valutaexponering
SEK
51 %
EUR
25 %
NOK
19 %
DKK
2 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt

Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse

Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online