Anton Enestam

Anton jobbar i Fonditas backoffice sedan 2011 och fungerar också som fondbolagets intern revisor.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online