Janna Haahtela

Janna har varit portföljförvaltare på Fondita sedan 2021. Hon jobbade tidigare som portföljförvaltare på Aktia och förvaltade europeiska aktiefonder mellan 2014–2021. Janna är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Janna har även CEFA- och CESGA-certifikat.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online