Jonatan Gröndahl

Jonatan jobbar i Fonditas backoffice sedan 1998 och sköter också om fondbolagets och fondernas bokföring.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online