Kenneth Blomqvist

Kenneth är portföljförvaltare på Fondita sedan maj 2011. Kenneth har tidigare arbetat på Svenska Handelsbanken där han i 11 års tid förvaltat europeiska och nordiska aktiefonder. Han fungerar som huvudförvaltare för Fondita European Micro Cap och Fondita European Small Cap. Kenneth är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online