Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsrisker

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten Fonditas definition på hållbarhetsrisker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att vi i våra fonder ska kunna vara medvetna om dessa risker tar vi med denna aspekt i våra investeringsbeslut.

Fondita undviker sektorer som enligt oss sammankopplas med hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv. Risken är hög att det inom dessa verksamheter uppstår hårdare reglering, beskattning och ökat politiskt motstånd. Även den allmänna opinionen tenderar att bli mera negativ mot dessa verksamheter. Allt detta gör att bolagen inom dessa sektorer agerar i en osäker och ogynnsam omgivning. Därtill kan dessa verksamheter lätt anses som tveksamma ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte placerar i är tobak, vapen, vuxenunderhållning, fossilt bränsle (förutom bolag som genomgår en transformering mot förnybar energi), uran, kol, genmanipulering, cannabis och snabblån. Beroende på fond exkluderas därtill alkohol, kommersiell spelverksamhet, kärnkraft och fossilt bränsle (oberoende av en eventuell transformering mot förnybart). Exkluderingen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa branscher (>5% av omsättningen) eller som är underleverantörer till dessa branscher (>5% av omsättningen). Vi undviker även bolag som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online