Nyfiken på våra fonder?

Välj fond enligt dina egna preferenser. Här hittar du fonder med bolag som fokuserar på megatrender, Norden och Europa!
Ta del av kurserna
och fondernas utveckling
Placeringsfond Andelsklass / NAV per 23.07.2024 ISIN % förändring från föregående dag % förändring YTD Avkastning sedan start % p.a. * Registrerad för distribution
European Micro Cap A: 93.3749
B: 132.2085
FI4000242847
FI4000242854
-0.54 %
-0.54 %
-4.70 %
0.39 %
3.85 % FIN, SWE, NOR
European Small Cap A: 178.0101
B: 380.5066
FI0008814686
FI0008814694
-0.59 %
-0.59 %
-0.10 %
5.13 %
9.20 % FIN, SWE, NOR
Finland Micro Cap A: 58.3166
B: 231.7202
FI0008802848
FI0008802855
-0.40 %
-0.40 %
3.32 %
8.72 %
10.08 % FIN, SWE, NOR
Global Megatrends A: 31.9244
B: 118.4432
FI0008802889
FI0008802897
0.55 %
0.55 %
8.69 %
13.91 %
7.84 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Healthcare A: 116.6349
B: 157.2000
FI4000321088
FI4000321096
0.81 %
0.81 %
7.02 %
12.26 %
7.68 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap A: 163.0282
B: 404.1140
SEK R: 94.0931
FI0008810932
FI0008810940
FI4000496393
-0.94 %
-0.94 %
-0.56 %
-0.86 %
4.36 %
10.00 %
8.11 % FIN, SWE, NOR, GER
Nordic Small Cap A: 62.0806
B: 227.3718
FI0008802863
FI0008802871
-1.00 %
-1.00 %
7.47 %
13.17 %
10.17 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Sustainable Europe A: 104.4152
B: 202.8021
SEK R: 88.2902
FI4000024484
FI4000024492
FI4000496351
-0.12 %
-0.12 %
0.26 %
-5.51 %
-0.15 %
5.29 %
5.51 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT

* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Fondfakta

Europeiska småbolagsfonder

Är du intresserad av småbolag i Europa? Möjligheterna är många här och som ansvarfulla placerare ser vi till att investera i kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter.

FONDITA European Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre europeiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA European Small Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i små och medelstora europeiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 4 miljarder euro.

Nordiska småbolagsfonder

Vill du satsa i Norden? Här är fonderna för dig som vill investera i nischade bolag med en stark marknadsposition och som har goda framtidsutsikter.

FONDITA Finland Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag, vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA Nordic Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre nordiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA Nordic Small Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre nordiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 3 miljarder euro.

Temafonder

Vi lever i en värld som ständigt utvecklas. Det här är fonderna för dig som vill investera i bolag som ligger i tiden och tar sikte på framtiden.

FONDITA Global Megatrends
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i börsbolag som i sin verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, förändringar i demografiska trender samt tillväxt inom informationsteknologi.

FONDITA Healthcare
Läs mer

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad, global hälsovårdsfond. I enlighet med fondens Artikel 9 hållbarhetsklassificering, är fondens primära sociala hållbarhetsmål att investera i bolag som förbättrar hälsa och välbefinnande samt främjar jämställdhet både i form av tillgång till hälsovård samt operativt i bolagens egen verksamhet.

FONDITA Sustainable Europe
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling

Slutligen vill vi betona att som ansvarsfulla fondförvaltare följer alla våra fonder Fonditas ansvarsfullhetsprinciper.

Vår placeringsfilosofi

Avgörande aspekter för vår fondförvaltning!

Aktiv långsiktighet – kontinuitet

Vi har en gemensam placeringsfilosofi för hela Fonditas placeringsverksamhet. Den fokuserar på ett aktivt aktieurval med långsiktighet och ansvarsfullhet som ledstjärnor för våra koncentrerade portföljer. Vår placeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 1997 med goda resultat.

Bolag med potential – kvalitet

Våra fondförvaltare har en lång erfarenhet av små kvalitetsbolag i Norden och Europa, vilket framhävs i vårt aktieurval.

Kraven på våra bolag är många och vi föredrar bolag som bland annat har en stark marknadsposition, etablerad lönsamhet, goda framtidsutsikter och en etablerad hållbarhetsstrategi.

Kontinuerlig kontakt – närhet

Våra fondportföljer består av ca 35–45 bolag. De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Vi har därför regelbundna möten med bolagsledningen och med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. På det här sättet säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens framtidsutsikter.

Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du få nyheter direkt från Fondita?

Fyll i din e-postadress och bekräfta din prenumeration genom att klicka på länken i mejlet som vi skickar till din e-post.