Nyfiken på våra fonder?

Välj fond enligt dina egna preferenser. Här hittar du fonder med bolag som fokuserar på megatrender, Norden och Europa!
Ta del av kurserna
och fondernas utveckling

EXPANDERA

Placeringsfond Andelsklass / NAV per 05.10.2022 ISIN % förändring från föregående dag % förändring YTD Avkastning sedan start % p.a. * Registrerad för distribution
Global Megatrends A: 27.0648
B: 91.3809
FI0008802889
FI0008802897
-1.01 %
-1.01 %
-34.41 %
-30.26 %
7.28 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap A: 102.5472
B: 131.2661
FI4000242847
FI4000242854
-1.00 %
-1.00 %
-40.01 %
-36.50 %
4.99 % FIN, SWE, NOR
European Small Cap A: 174.1558
B: 337.5672
FI0008814686
FI0008814694
-1.79 %
-1.79 %
-37.92 %
-34.14 %
9.51 % FIN, SWE, NOR
Finland Micro Cap A: 49.9518
B: 179.8717
FI0008802848
FI0008802855
-1.53 %
-1.53 %
-33.90 %
-30.16 %
9.73 % FIN, SWE, NOR
Healthcare A: 106.5967
B: 130.5573
FI4000321088
FI4000321096
-0.55 %
-0.55 %
-31.34 %
-27.12 %
6.38 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap A: 155.8006
B: 350.4148
SEK R: 75.3614
FI0008810932
FI0008810940
FI4000411186
-1.39 %
-1.39 %
-1.20 %
-41.77 %
-38.28 %
-34.46 %
8.09 % FIN, SWE, NOR, GER, LUX
Nordic Small Cap A: 53.5420
B: 177.4808
FI0008802863
FI0008802871
-2.82 %
-2.82 %
-39.76 %
-36.24 %
9.85 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
Sustainable Europe A: 115.3482
B: 201.9779
SEK R: 80.9677
FI4000024484
FI4000024492
FI4000411194
-1.88 %
-1.88 %
-1.69 %
-31.52 %
-27.36 %
-22.81 %
6.37 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT

* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Fondfakta

Temafonder

Vi lever i en värld som ständigt utvecklas. Det här är fonderna för dig som vill investera i bolag som ligger i tiden och tar sikte på framtiden.

FONDITA Global Megatrends
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i börsbolag som i sin verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, förändringar i demografiska trender samt tillväxt inom informationsteknologi.

FONDITA Healthcare
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande.

FONDITA Sustainable Europe
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling

Europeiska småbolagsfonder

Är du intresserad av småbolag i Europa? Möjligheterna är många här och som ansvarfulla placerare ser vi till att investera i kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter.

FONDITA European Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre europeiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA European Small Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i små och medelstora europeiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 4 miljarder euro.

Nordiska småbolagsfonder

Vill du satsa i Norden? Här är fonderna för dig som vill investera i nischade bolag med en stark marknadsposition och som har goda framtidsutsikter.

FONDITA Finland Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag, vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA Nordic Micro Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre nordiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

FONDITA Nordic Small Cap
Läs mer

Aktiefond som investerar sina medel i mindre nordiska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 3 miljarder euro.

Slutligen vill vi betona att som ansvarsfulla fondförvaltare följer alla våra fonder Fonditas ansvarsfullhetsprinciper.

Vår placeringsfilosofi

Avgörande aspekter för vår fondförvaltning!

Aktiv långsiktighet – kontinuitet

Vi har en gemensam placeringsfilosofi för hela Fonditas placeringsverksamhet. Den fokuserar på ett aktivt aktieurval med långsiktighet och ansvarsfullhet som ledstjärnor för våra koncentrerade portföljer. Vår placeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 1997 med goda resultat.

Bolag med potential – kvalitet

Våra fondförvaltare har en lång erfarenhet av små kvalitetsbolag i Norden och Europa, vilket framhävs i vårt aktieurval.

Kraven på våra bolag är många och vi föredrar bolag som bland annat har en stark marknadsposition, etablerad lönsamhet, goda framtidsutsikter och en etablerad hållbarhetsstrategi.

Kontinuerlig kontakt – närhet

Våra fondportföljer består av ca 35–45 bolag. De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Vi har därför regelbundna möten med bolagsledningen och med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. På det här sättet säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens framtidsutsikter.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du få nyheter direkt från Fondita?

Fyll i din e-postadress och bekräfta din prenumeration genom att klicka på länken i mejlet som vi skickar till din e-post.

Ta del av kurserna och fondernas utveckling

Placeringsfond Andelsklass / NAV per 05.10.2022 ISIN % förändring från föregående dag % förändring YTD Avkastning sedan start % p.a. * Registrerad för distribution
Global Megatrends A: 27.0648
B: 91.3809
FI0008802889
FI0008802897
-1.01 %
-1.01 %
-34.41 %
-30.26 %
7.28 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap A: 102.5472
B: 131.2661
FI4000242847
FI4000242854
-1.00 %
-1.00 %
-40.01 %
-36.50 %
4.99 % FIN, SWE, NOR
European Small Cap A: 174.1558
B: 337.5672
FI0008814686
FI0008814694
-1.79 %
-1.79 %
-37.92 %
-34.14 %
9.51 % FIN, SWE, NOR
Finland Micro Cap A: 49.9518
B: 179.8717
FI0008802848
FI0008802855
-1.53 %
-1.53 %
-33.90 %
-30.16 %
9.73 % FIN, SWE, NOR
Healthcare A: 106.5967
B: 130.5573
FI4000321088
FI4000321096
-0.55 %
-0.55 %
-31.34 %
-27.12 %
6.38 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap A: 155.8006
B: 350.4148
SEK R: 75.3614
FI0008810932
FI0008810940
FI4000411186
-1.39 %
-1.39 %
-1.20 %
-41.77 %
-38.28 %
-34.46 %
8.09 % FIN, SWE, NOR, GER, LUX
Nordic Small Cap A: 53.5420
B: 177.4808
FI0008802863
FI0008802871
-2.82 %
-2.82 %
-39.76 %
-36.24 %
9.85 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
Sustainable Europe A: 115.3482
B: 201.9779
SEK R: 80.9677
FI4000024484
FI4000024492
FI4000411194
-1.88 %
-1.88 %
-1.69 %
-31.52 %
-27.36 %
-22.81 %
6.37 % FIN, SWE, NOR, GER, AUT

* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)