Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen

Vi på Fondbolaget Fondita Ab är glada att meddela att vår fond Fondita Sustainable Europe har blivit Svanenmärkt. Fondita Sustainable Europe är bland de första finska aktiefonderna som fått en Svanenmärkning. Fondita har arbetat med hållbarhetsfrågor redan länge och vår målsättning är att ligga i spetsen för detta arbete även i fortsättningen. Svanenmärkningen av vår fond Sustainable Europe reflekterar tydligt vårt starka engagemang och är ett svar på det ökade intresset för hållbara investeringar bland våra kunder.

”Jag är mycket stolt över att Fonditas Sustainable Europe fonden är en av de första aktiefonderna i Finland som fått Svanenmärkning. Det är en kvalitetsstämpel för fonden och ett bevis på att vi jobbar systematiskt för att bidra till en hållbarare värld.”, säger Isabelle Ramsay ESG-ansvarig på Fondbolaget Fondita Ab.

”Svanenmärket är ett bevis på att fonden har en klar och tydlig investeringsprocess och fokus där hållbarhet är starkt integrerat och spelar en central roll. Jag tror investerare som söker hållbara investeringsalternativ värdesätter detta högt ” säger Marcus Björkstén, förvaltare av Fondita Sustainable Europe.

”Efterfrågan på hållbara investeringsprodukter växer i snabb takt. Svanenmärket har en viktig uppgift i att vägleda placerare som vill försäkra sig om att produkten uppfyller en rad tuffa kriterier. Vi vill härmed gratulera Fondita vars fond Sustainable Europe idag mottar Svanenmärket som ett kvitto på sitt gedigna hållbarhetsarbete”, säger Sebastian Högnabba, ESG-specialist vid Svanen.

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i europeiska företag som genom sina tjänster eller produkter:

  • Möjliggör en framtid med reducerade CO₂ utsläpp
  • Möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt
     

En Svanenmärkt fond måste uppfylla 25 obligatoriska hållbarhetskrav. Detta gäller bland annat inkludering och exkludering av olika innehav i fonden. Fondita Sustainable Europe exkluderar redan sedan tidigare bolag inom 11 olika sektorer: kontroversiella vapen, vapen, kärnkraft, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, kol, GMO och fossila bränslen.

Läs mer om Fondita Sustainable Europe här: https://www.fondita.fi/sv/fonder/sustainable-europe

För mer information kontakta:                                                                                                                

Marcus Björkstén, portföljförvaltare                                               
Fondbolaget Fondita Ab
+358 (0) 9 66 89 89 19
marcus.bjorksten@fondita.fi

Isabelle Ramsay, ESG-ansvarig
Fondbolaget Fondita Ab
+358 (0) 9 66 89 89 11
isabelle.ramsay@fondita.fi 

Fredrik Von Knorring, kundansvarig
Fondbolaget Fondita Ab
+358 (0) 9 66 89 89 33
fredrik.von.knorring@fondita.fi

Sebastian Högnabba, ESG-specialist
Svanen
+46 702 765 188
sebastian.Hoegnabba@svanen.se

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online