Fondita European Micro Cap

Morningstar Rating™

De minsta bolagen i Europa, men de största vinnarna!

Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.06.2022

Fondens värde (M€)
37,7
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Marlowe (GB)
5,2 %
Pharmanutra (IT)
5,2 %
Datagroup (DE)
4,8 %
Medios (DE)
4,7 %
Nexus (DE)
4,4 %
Tyskland
37 %
Storbritannien
15 %
Sverige
13 %
Italien
10 %
Finland
8 %
Avkastning
1 mån
-10,8 %
3 mån
-18,6 %
6 mån
-30,0 %
YTD
-30,0 %
1 år
-21,8 %
3 år
28,0 %
5 år
24,3 %
since launch (7.3.2017)
44,7 %
från start p.a.
7,2 %
Subsektorer
Hälsovård
28 %
Industrivaror och -tjänster
27 %
Informationsteknik
20 %
Dagligvaror
7 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
7 %
Kommunikationstjänster
4 %
Material
3 %
Kraftlösningar
2 %
Kassa
3 %
10 största innehav
Marlowe (GB)
5,2 %
Pharmanutra (IT)
5,2 %
Datagroup (DE)
4,8 %
Medios (DE)
4,7 %
Nexus (DE)
4,4 %
Coltene Holding (CH)
4,2 %
PharmaSGP Holding (DE)
3,8 %
Steico (DE)
3,7 %
Focus Entertainment (FR)
3,7 %
ADDvise Group (SE)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
37 %
Storbritannien
15 %
Sverige
13 %
Italien
10 %
Finland
8 %
Schweiz
6 %
Frankrike
4 %
Nederländerna
2 %
Belgien
1 %
Danmark
1 %
Norge
1 %
Valutaexponering
EUR
62 %
GBP
15 %
SEK
13 %
CHF
6 %
DKK
1 %
NOK
1 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online