Fondita European Micro Cap

De minsta bolagen i Europa, men de största vinnarna!

Våra fonder
Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

30.4.2024

Fondens värde (M€)
26,2
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
PharmaSGP Holding (DE)
5,4 %
Piovan (IT)
4,4 %
2G Energy (DE)
3,8 %
Stemmer Imagine (DE)
3,8 %
PVA Tepla (DE)
3,7 %
Tyskland
31 %
Sverige
18 %
Storbritannien
15 %
Italien
13 %
Finland
12 %
Avkastning
1 mån
0,4 %
3 mån
-0,6 %
6 mån
15,1 %
YTD
-2,4 %
1 år
-7,6 %
3 år
-26,3 %
5 år
12,4 %
från start (7.3.2017)
28,6 %
från start p.a.
3,6 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
31 %
Industrivaror och -tjänster
29 %
Hälsovård
19 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
12 %
Dagligvaror
3 %
Material
2 %
Övriga
4 %
10 största innehav
PharmaSGP Holding (DE)
5,4 %
Piovan (IT)
4,4 %
2G Energy (DE)
3,8 %
Stemmer Imagine (DE)
3,8 %
PVA Tepla (DE)
3,7 %
Init Innov. Traffic Systems (DE)
3,7 %
Indel (IT)
3,7 %
Orthex (FI)
3,6 %
Note (SE)
3,5 %
Volution Group (GB)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
31 %
Sverige
18 %
Storbritannien
15 %
Italien
13 %
Finland
12 %
Belgien
3 %
Övriga
8 %
Valutaexponering
EUR
63 %
SEK
18 %
GBP
15 %
CHF
3 %
DKK
1 %
Dokument

Fonddokument
KID
PAI Statements
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
ESG Report
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Framgång i Fondita-ledd CDP (f.d. Carbon Disclosure Project) Non-Disclosure kampanj

Fondita agerade som ledande investerarundertecknare i CDP:s 2023 Non-Disclosure kampanj. NDC-kampanjen körs parallellt med CDP:s huvudkampanj för mer transparent och försnabbad rapportering ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online