Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.10.2022

Fondens värde (M€)
35,3
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Marlowe (GB)
6,3 %
Pharmanutra (IT)
5,8 %
Nexus (DE)
5,1 %
Coltene Holding (CH)
4,3 %
PharmaSGP Holding (DE)
4,3 %
Tyskland
34 %
Storbritannien
18 %
Sverige
14 %
Italien
10 %
Finland
6 %
Avkastning
1 mån
3,8 %
3 mån
-13,4 %
6 mån
-18,5 %
YTD
-35,0 %
1 år
-33,7 %
3 år
23,4 %
5 år
9,2 %
since launch (7.3.2017)
34,3 %
från start p.a.
5,4 %
Subsektorer
Hälsovård
31 %
Industrivaror och -tjänster
29 %
Informationsteknik
20 %
Dagligvaror
7 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
5 %
Kommunikationstjänster
2 %
Other
5 %
10 största innehav
Marlowe (GB)
6,3 %
Pharmanutra (IT)
5,8 %
Nexus (DE)
5,1 %
Coltene Holding (CH)
4,3 %
PharmaSGP Holding (DE)
4,3 %
Datagroup (DE)
4,2 %
ADDvise (SE)
3,9 %
Medios (DE)
3,6 %
Sdiptech (SE)
3,3 %
2G Energy (DE)
3,3 %
Landsfördelning
Tyskland
34 %
Storbritannien
18 %
Sverige
14 %
Italien
10 %
Finland
6 %
Schweiz
6 %
Other
11 %
Valutaexponering
EUR
58 %
GBP
18 %
SEK
14 %
CHF
6 %
DKK
2 %
NOK
1 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online