Fondita European Micro Cap

De minsta bolagen i Europa, men de största vinnarna!

Våra fonder
Fonden

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Mikrobolag

Det finns en snabbare tillväxt och större potential i Europas allra minsta börsnoterade bolag. Mikrobolag i Europa har historiskt sett haft en bättre tillväxt än stora bolag, vilket normalt ger en bättre aktiekursutveckling. Dessa bolag är ofta mera nischade, visar upp en god lönsamhet och har en stark marknadsposition på sin hemmamarknad.

Fondens drivkrafter är förändringar vad gäller individens hälsa och välbefinnande samt förändrade konsumtionsbeteenden. Hit räknas också digitalisering i samhället, ökat fokus på miljö och klimat, och den tillverkande industrins resa mot mer automatiserade processer.

Fonden investerar i de mikrobolag som redan lyckats på sin hemmamarknad och där vi ser god tillväxt de kommande åren. På längre sikt har bolagen även möjlighet att lyckas internationellt. 

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.8.2023

Fondens värde (M€)
31,59
ISIN (A)
FI4000242847
ISIN (B)
FI4000242854
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
4/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
ADDvise (SE)
5,1 %
PharmaSGP Holding (DE)
4,6 %
Datagroup (DE)
4,6 %
Nexus (DE)
4,5 %
2G Energy (DE)
4,0 %
Tyskland
33 %
Sverige
18 %
Storbritannien
17 %
Italien
9 %
Finland
7 %
Avkastning
1 mån
-6,6 %
3 mån
-9,0 %
6 mån
-12,5 %
YTD
-7,5 %
1 år
-14,5 %
3 år
1,0 %
5 år
1,6 %
från start (7.3.2017)
24,0 %
från start p.a.
3,4 %
Sektorfördelning
Informationsteknik
28 %
Industrivaror och -tjänster
28 %
Hälsovård
27 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
8 %
Dagligvaror
3 %
Material
2 %
Övriga
4 %
10 största innehav
ADDvise (SE)
5,1 %
PharmaSGP Holding (DE)
4,6 %
Datagroup (DE)
4,6 %
Nexus (DE)
4,5 %
2G Energy (DE)
4,0 %
Marlowe (GB)
3,9 %
Volution Group (GB)
3,5 %
Sdiptech (SE)
3,3 %
Pharmanutra (IT)
3,3 %
Boku (GB)
3,2 %
Landsfördelning
Tyskland
33 %
Sverige
18 %
Storbritannien
17 %
Italien
9 %
Finland
7 %
Schweiz
5 %
Övriga
10 %
Valutaexponering
EUR
57 %
SEK
18 %
GBP
17 %
CHF
5 %
NOK
2 %
DKK
1 %
Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Policy för ansvarsfulla investeringar
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2022

Fonditas årliga hållbarhetsrapport för 2022 har nu publicerats på engelska och hittas här. När vi blickar tillbaka på året 2022 kan vi ... Läs mer

Fondita Sustainable Europe nu tillgänglig i Folksams guidade fondutbud!

Fondita har inlett samarbete med Folksam. Idag lanseras fonden Fondita Sustainable Europe i Folksams fondutbud. ”Vi är väldigt glada över att få ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online