Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Negativa konsekvenser

Negativa konsekvenser för hållbarhet

Fondita beaktar investeringsbeslutets potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Innan vi gör en investering gör vi en evaluering av vilka hållbarhetsrisker som är sammankopplade med bolaget. Upplever vi risken som högre påverkar det vårt avkastningskrav på bolaget. Denna evaluering görs på basen av ESG-riskmåtten från våra databaser. Vår egen evaluering påverkar också beslutet. Denna evaluering baserar sig på bolagets historik, industri, tredjepartsanalyser samt vår dialog med bolaget. Vi bildar oss en helhetsbild av bolaget ur ett hållbarhetsriskperspektiv. Beträffande små- och mikrobolag har vi inte tillgång till data från databaserna och i dessa fall bildas en helhetsbild främst på basen av en dialog med ledningen och vår egen ESG-analys.

För att kunna bedöma vilka negativa hållbarhetsrelaterade konsekvenser en investering kan tänkas ha, fäster vi mycket uppmärksamhet vid till vilken sektor innehavet hör till, var produktionen sker geografiskt samt vad bolaget producerar. Vissa sektorer och geografier sammankopplas helt enkelt med en högre risk för incidenter relaterade till hållbarhet. Därtill finns det ett antal kvalitativa och kvantitativa indikatorer för bolagets hantering och prioritering av hållbarhet som vi tar i beaktande. Vi följer även med bolagets datapunkter beträffande CO2-utsläpp och att det finns tydliga ambitioner att minska på dem. Ledningens inställning till hållbarhet i bolaget generellt klarlägger vi under möten med ledningen.

Vi eftersträvar att bilda en helhetsbild med den data vi har, och därmed minimera dessa hållbarhetsrelaterade risker i våra investeringar. Vi undviker bolag där riskerna för negativa konsekvenser är, enligt vår bedömning, uppenbart höga. Nedan finns en överblick hur vi generellt ser på sektorer och hållbarhetsrisker (E,S och G). Detta är utgångsläget men det finns givetvis många undantag inom varje sektor.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online