Fondita Finland Micro Cap – En mycket stark utveckling i en utmanande marknad

Fonditas Finland Micro Cap fond har haft en imponerande utveckling under 2023. Detta trots att marknaden har varit utmanande, främst på grund av inflationsoro och eskalerande geopolitiska spänningar. Mikrobolagsaktier har avkastat betydligt sämre än större bolag både i Europa och USA under de senaste två åren. Dessutom har finska aktiemarknaden generellt varit bland de svagast avkastande aktiemarknaderna i Europa under 2023.

Mindre företag, som vanligtvis förknippas med höga tillväxtförväntningar, tenderar vara mer känsliga för förändringar i den allmänna riskaptiten bland investerare samt för förändringar i räntenivåerna. I år har vi sett både stigande räntor och en minskad riskaptit bland investerarna. Desto större anledning att vara nöjd med hur fonden Fondita Finland Micro Cap har utvecklats i år.

I juni 2022 ändrade vi fondens strategi från en finsk all-cap fond till en fond som enbart fokuserar på finska mikrobolag. Med facit i hand var detta rätt beslut och har hittills resulterat i en klart bättre avkastning för våra investerare. Anledningen till att vi ändrade fondens inriktning var att vi ville kunna fånga upp de tillväxtmöjligheter som finns i ett flertal mycket lovande mindre bolag på den finska börsen. Dessa bolag har ofta en intressant produkt eller tjänst och är precis på väg att ta sig in på nya marknader utanför hemmamarknaden. Vår ambition är att hitta de företag som har de bästa förutsättningarna för internationell framgång och investera i dem i ett tidigt skede. Fondita har 25 års erfarenhet av investeringar i mikrobolag. Detta är något vi vill dra nytta av även på den finska marknaden.

Fondita Finland Micro Cap har under 2023 avkastat 4,01 % (per 20.9.2023) vilket är hela 7,85 %-enheter bättre än det inofficiella jämförelseindexet MSCI Finland Micro Cap Index som sjönk med 3,84 %. Med denna överavkastning är vi naturligtvis bland de absolut bästa fonderna inom det finska (och nordiska) små- och mikrobolagssegmentet hittills under 2023.

Vi tror att fonden har fortsättningsvis mycket goda utsikter på lång sikt. Mikrobolag som tillgångsklass är fortfarande under press och värderingsmultiplarna ser attraktiva ut med tanke på den förväntade tillväxten. När riskaptiten på marknaden återvänder har mikrobolag som tillgångsklass, och vår fond i synnerhet, goda möjligheter att fortsätta utvecklas väl.

Marcus Björkstén
Portföljförvaltare

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online