Fondita Sustainable Europe vinner FN:s ”Global Sustainable Fund” pris för 2023

Vi är mycket glada över nyheten att Fondita Sustainable Europe fonden valdes ut som en av fyra likvärdiga vinnare av FN:s ”Global Sustainable Fund Award 2023”. ”Priset, med ett tema fokuserat på klimatinvesteringar, erkänner prestationer och påverkan av globala aktiefonder som investerar inom klimat- och miljöskydd”, sägs det i ett uttalande av UNCTAD.

Vinnarna valdes ut bland totalt ca 3 800 aktiefonder som uppfyllde specifika hållbarhetskriterier och därmed överhuvudtaget kunde vara med i urvalsprocessen. Det slutliga beslutet om vinnarna fattades sedan av en oberoende urvalskommitté med hjälp av ännu mer omfattande hållbarhetsrelaterade uppgifter, när väl listan hade kortats ner till ett tjugotal fonder.

I korthet var faktorerna som beaktades under hela urvalsprocessen följande:

– Fondens klimatrelaterade hållbarhet eller anpassning till FN:s hållbarhetsmål (SDG)

– Fondens investeringar i viktiga SDG-sektorer

– Graden av systematiska tillämpning av ESG och SDG:n i fondens investeringsprocess

– Uppenbar fokus på klimatinvesteringar i fonden

– Graden av transparens kring fondens hållbarhetsprofil

– Annan relevant kvantitativ eller kvalitativ information kring fonden, enligt UNCTAD

– Fondens ESG-vitsord

– Fondens avkastning

Detta är ett viktigt erkännande som än en gång bekräftar Fondita Sustainable Europe fondens fokus på att investera i företag som erbjuder klimat- och miljösmarta lösningar. Det visar också att de hållbarhetsparametrar vi integrerar i vår investeringsprocess på Fondita faktiskt genererar den hållbarhetsprofil vi strävar efter. Vår ambition är att ligga i den absoluta framkanten då det gäller hållbar förvaltning och det här är ett starkt bevis på att vi har lyckats.

”Hållbara fonder integrerar hållbarhetsrelaterade överväganden i sin investeringsprocess. Dessa fonder har blivit viktiga instrument för att kanalisera välbehövligt kapital till sektorer som är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling och de mål som fastställts i Parisavtalet.”

-Rebeca Grynspan, Generalsekreterare, UNCTAD

Marcus Björkstén
Fondförvaltare

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online