Fondita Healthcare – första hälsovårdsfonden i Finland med högsta SFDR-hållbarhetsklassificeringen, Artikel 9 

Fonditas globala aktivt förvaltade hälsovårdsfond, Fondita Healthcare, klassificeras per den 1.11.2023 som en Artikel 9 fond (tidigare Artikel 8). Enligt EU:s reglering för hållbar finansiering har Artikel 9 fonder som primärt mål att investera hållbart både med tanke på miljö och socialt ansvar.

För Fondita Healthcares del är huvudmålet att investera i bolag som förbättrar hälsa och välbefinnande samt främjar jämställdhet både i form av tillgång till hälsovård samt operativt i bolagens verksamhet.

Fondens innehav är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling, och de primära målen som stöds är förbättring av hälsa och välbefinnande (SDG 3) samt jämställdhet (SDG 5).

Fonden investerar i bolag som stöder nuvarande och ouppfyllda medicinska behov samt förbättrar tillgång till läkemedel och medicinsk vård. Detta uppnås genom att investera i bolag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, instrument och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

Operativt ska bolagen agera ansvarsfullt. Innehaven ska fokusera på sociala hållbarhetsaspekter såsom förbättrad mångfald och jämställdhet samt ha miljömål, såsom CO2-neutralitet, i linje med Fonditas målsättning gentemot Net Zero Asset Manager initiativet.

Hälsovård är en otroligt intressant, strukturellt växande sektor och en av de tre megatrenderna som Fonditas tematiska fonder investerar i. Demografiska förändringar leder till ökat vårdbehov samtidigt som medicinska framsteg och innovation möjliggör förbättrad vård och levnadsstandard. 

Portföljförvaltare Janna Haahtela & Markus Larsson

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online