Fondens handelsdagar år 2024

Fonditas fonder är i regel öppna varje finsk bankdag, förutsatt att en betydande del av fondens målmarknader är öppna för handel. I fondernas stadgar finns inskrivet till vilka grunder fonden kan vara stängd.

1. januari

alla fonder

15. januari

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends

19. februari

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends

29. mars

alla fonder

1. april

alla fonder

1. maj

alla fonder

9. maj

alla fonder

27. maj

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends

6. juni

gäller endast följande fonder: Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap

19. juni

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare

21. juni

alla fonder

4. juli

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare

2. september

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare

28. november

gäller endast följande fond: Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare

6. december

alla fonder

24. december

alla fonder

25. december

alla fonder

26. december

alla fonder

31. december

alla fonder, förutom följande fonder: Fondita Global Megatrends och Fondita Healthcare

Vänligen notera att förändringar kan ske i fondernas handelsdagar, beroende på betydande geografiska allokeringsförändringar inom fonden eller förändringar i målmarknadernas handelskalendrar.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online