Beskrivning

Fondita Equity Spice investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.

På Helsingforsbörsen hittar vi högteknologiska bolag som i ett tidigt skede valt att leta tillväxt utanför landets gränser. Många av dessa har under de senaste decennierna uppnått ledande marknadspositioner inom sina nischer. Här hittar vi bolag med starka varumärken inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.

Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltad fond med 20- 30 innehav för dig som vill investera i globala marknadsledare och lokalt starka aktörer.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

30.4.2022

Fondens värde (M€)
19,1
ISIN (A)
FI0008802848
ISIN (B)
FI0008802855
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil
6/7
SFDR-klassificering
Article 8
Största innehaven
Vaisala
6,1 %
Stora Enso R
5,4 %
Nokia
5,1 %
Sampo A
4,9 %
Alma Media
4,6 %
Finland
100 %
Avkastning
1 mån
-2,2 %
3 mån
-7,0 %
6 mån
-9,9 %
YTD
-13,7 %
1 år
-6,3 %
3 år
39,0 %
5 år
35,7 %
10 år
131,7 %
since launch (7.4.1997)
1220,6 %
från start p.a.
10,9 %
Subsektorer
Informationsteknik
33 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
19 %
Material
12 %
Industrivaror och -tjänster
12 %
Hälsovård
11 %
Kassa
5 %
Finans
5 %
Kommunikationstjänster
5 %
10 största innehav
Vaisala
6,1 %
Stora Enso R
5,4 %
Nokia
5,1 %
Sampo A
4,9 %
Alma Media
4,6 %
Musti Group
4,6 %
Terveystalo
4,4 %
Kone
4,1 %
Revenio Group
3,7 %
Digia
3,6 %
Landsfördelning
Finland
100 %
Valutaexponering
EUR
100 %
Dokument

Fonddokument
KIID
Stadgar
Prospekt

Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse

Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
SFDR klassificering
Responsible Investment Policy
Exkluderingslista

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Senaste uppdateringar
Stöd åt ensamma äldre

I år har vi valt att stöda Gubbes verksamhet. Detta eftersom vi vill bidra till stöd för finländska åldringar och motverka ensamheten ... Läs mer

Konsumera och investera hållbart!

De senaste dagarna har alla medier översvämmats av Black Friday-kampanjer. Ironiskt nog började marknadsföringskampanjerna för denna konsumtionsfest precis när FN:s internationella klimatkonferens ... Läs mer

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online