Magnus von Knorring

Magnus är en av grundarna och styrelseordförande på Fondita och arbetar med kundkontakter, försäljning och marknadsföring. Före Fondita var Magnus med och grundade Carnegies verksamhet i Finland och fungerade också som bolagets verkställande direktör. Magnus är ekonomie magister från Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online