Marcus Björkstén

Marcus är portföljförvaltare på Fondita sedan 2019. Han kom till Fondita från Evli där han fungerade som portföljförvaltare sedan 2010. På Fondita är Marcus huvudförvaltare för Fondita Sustainable Europe och Fondita Equity Spice. Marcus är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Marcus har även CEFA- och CESGA-certifikat.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online